越南共和國

越南共和國

越南共和國(越南語:Việt Nam Cộng Hòa;中文:越南共和,1955年-1975年),又稱"南越",是由吳庭艷在越南南方建立的政府。越南共和國管轄的地區在1949年至1955年稱為"越南國"(Quốc gia Việt Nam;中文:國家越南)。

受美國支持的"越南共和國"政權于1975年4月30日,被越南南方民族解放陣線和越南民主共和國推翻,翌年越南南北統一為越南社會主義共和國。

 • 中文名稱
  越南共和國
 • 貨    幣
  南越盾
 • 成立時間
  1955年10月26日
 • 英文名稱
  Republic of Vietnam
 • 主要民族
  京族,傣族
 • 滅亡時間
  1975年
 • 所屬洲
  亞洲
 • 國    歌
  青年的心聲
 • 主要宗教
  佛教,天主教
 • 國慶日
  1955年10月26日
 • 簡    稱
  南越
 • 國際域名縮寫
  rv
 • 首    都
  西貢
 • 主要城市
  順化、下龍
 • 國家領袖
 • 官方語言
  越南語
 • 政治體製
  共和製

簡介

國旗

越南共和國國旗是黃底三個紅橫條組成。黃底三個紅橫條旗是越南民族的民族象征旗。黃色代表黃皮膚(或代表越南土地),紅色代表鮮血(或代表越南人民與鮮血),三個紅橫條代表北圻中圻、南圻三個地區(或代表"自由"、"民主"、"人權")。

越南共和國國徽越南共和國國徽

國歌

《青年的心聲》是越南共和國國歌,詞曲作者為:劉永福。

越南語歌詞

Này thanh niên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối.Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên.Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.Hồn thanh xuân như gương trong sang.Đừng tiếc máu nóng tài xỉn ráng.Thời khó thế khó khó làm yếu ta.Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá.Đường mới kiếp phóng mắt nhìn xa bốn phương.Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.Thanh niên ơi! Ta quyết đi đến cùng.Thanh niên ơi! Ta nguyền đem hết lòng.Tiến lên, đồng tiến, vẻ vang đời sống.Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.

英語歌詞

Youth of Vietnam, arise! And at our Country's call.Single in heart let us open the way; let us keep in mind.Our millenary history. From North to South, brothers,Let us unite. Our young hearts are crystal pure;Unsparing of our ardent blood, let our efforts increase.No danger, no obstacle can hold us back.Despite a thousand trials our courage is unshaken.On this new road our eyes embrace the horizon,Our soaring youthful spirit is undauntable.Youth of Vietnam, to the very end! this we resolve.To give ourselves completely, this we vow.Forward together for a glorious life,Remember we are the sons of the Lac-Hong.

中文歌詞

青年們回響祖國號召,不要忘記輝煌的歷史。努力開拓光輝的大道,南北的兄弟團結起來。我們有純潔堅定的心,滿腔的熱血正在燃燒。勇往直前,百折不撓。千山萬歲,不辭辛勞。目光遠大,志氣高昂。面對困難,無所畏懼。青年們我們下定決心,為了創造光輝的生活,再接再厲,奮鬥終生。不愧是英雄的子孫。

歷史

建國過程

越南共和國是越南戰爭爆發前夕美國在越南南部幫助成立的一個國家。總統吳庭艷。越南在第二次世界大戰爆發前是法國的殖民地,第二次世界大戰進行中則被日本佔領。1945年第二世界大戰行將結束時,胡志明領導的越南獨立聯盟(即後來的越南勞動黨)在越南北方城市河內宣布獨立,並建立越南民主共和國。法國則扶持越南末代皇帝保大皇帝在越南南方城市西貢建立越南國。為爭奪對越南全國的主權,越南民主共和國和法國進行了長達9年的法越戰爭(越南稱為抗法救國戰爭、中國稱為援越抗法戰爭)。1954年在中國的軍事援助下,越南民主共和國在奠邊府戰役中贏得對法國國防軍的決定性勝利,法國撤出越南民主共和國。根據瑞士1954年日內瓦會議的決議,兩個越南暫時以北緯17度線分治,越南民主共和國由越南勞動黨執政,越南南方在越南末代皇帝保大皇帝的統治之下。1955年越南南方在西貢市舉行全民公決,廢除越南末代皇帝保大皇帝,建立越南共和國。

越南戰爭

越南于公元968年成為封建國家。1884年越南淪為法國的保護國,二次世界大戰中又被日本侵佔。越南人民經過長期艱苦的鬥爭,于1945年8月"八月革命"取得勝利。9月2日,胡志明發表《獨立宣言》,宣布越南民主共和國成立。同年9月,法國再次入侵越南,越南人民又進行了歷時9年的抗法戰爭。1954年5月越南取得"奠邊府大捷"後,法國被迫在日內瓦簽訂了關于恢復印度支那和平的協定,南方仍由法國(後成立南越)統治。1961年,北越在胡志明的領導下展開了攻佔南越的越南戰爭。1973年1月,越美簽訂關于結束戰爭、恢復和平的巴黎協定,同年3月美軍從越南南方撤走。1975年5月,越南南方全部被越南南方民族解放陣線和越南民主共和國攻佔,越南戰爭以越南南方民族解放陣線和越南民主共和國的勝利告終。1976年7月2日,越南民主共和國和越南南方共和國統一,定國名為越南社會主義共和國。

越南共和國越南共和國

行政區劃

吳庭艷為首的越南共和國建立後,著手對北緯17°線以南的地區進行行政管理。越南共和國國會第一次會議將全國分為44個省(越南語:tỉnh),1個直轄市(越南語:Thành phố trực thuộc trung ương 漢越詞:城鋪直屬中央)。省為西貢政權的最高行政區劃。

越南共和國地圖越南共和國地圖

此外,為了適應戰爭情勢,西貢政權還設定了軍事色彩濃厚的軍事區域。如1965年12月頒令,越南共和國全境劃為4個戰術區域、首都軍區和仍薩特區(在西貢附近,為考慮軍事政治因素而設立)。

薄遼省、福綏省、安川省、堅江省、後江省、前江省、西寧省、多樂省、嘉萊省、慶和省、昆嵩省、隆安省、廣南省、廣德省、廣信省、富本省、波來古省、廣治省、廣義省、平定省、綏和省、建防省、福隆省、富安省、寧順省安江省、平順省、平綏省、承天省、多農省、同塔省、平陽省、永平省、宣德省、章善省、永隆省、防定省、章善省、鵝貢省、定祥省、邊和省、嘉定省、厚義省、建祥省、平隆省、福清省

直轄市

西貢市(越南語:Đô thành Sài Gòn 漢越詞:都城西貢)

政治

政府

內政部、財政部、國防部、外交部、國務會議部、交通運輸和郵政部、經濟部、社會事務部、衛生部、教育部、法務部、勞動部、農業和漁業發展部、農村建設部、民族事務部、退伍軍人事務部、信息產業部、國民議會專責小組部

總統

1 吳庭艷 1955年10月26日 1963年11月2日 人民勞動革命黨

越南共和國分省圖(1972年)越南共和國分省圖(1972年)

2 楊文明 第一次 1963年11月2日 1964年1月30日 軍人 革命軍事委員會主席

3 阮慶 第一次 1964年1月30日 1964年2月8日 軍人

4 楊文明 第二次 1964年2月8日 1964年3月16日 軍人

5 阮慶 第二次 1964年3月16日 1964年8月27日 軍人

6 臨時領導委員會 1964年8月27日 1964年9月8日 軍人 委員: 楊文明, 阮慶和陳善謙

7 楊文明 第三次 1964年9月8日 1964年10月26日 軍人 臨時領導委員會主席

8 潘克醜(Phan Khac Suu) 1964年10月26日 1965年6月14日 軍人;高台教無黨派人士

9 阮文紹 1965年6月14日 1975年4月21日 軍人; 全國社會民主戰線 (1968- ) 國家領導委員會主席和總統

10 陳文香 1975年4月21日 1975年4月28日 代理

11 楊文明 第四次 1975年4月28日 1975年4月30日 軍人 代理

總理

阮玉壽(Nguyên Ngoc Tho,1963年11月4日-1964年1月30日)

阮慶(Nguyên Khanh,1964年2月8日-1964年8月29日)

阮春鷹(Nguyên Xuan Oanh,代總理,1964年8月29日-1964年9月3日)

阮慶(Nguyên Khanh,1964年9月3日-1964年11月4日)

陳文香(Trần Văn Hùóng,1964年11月4日-1965年1月28日)

阮春鷹(Nguyên Xuan Oanh,代總理,1965年1月28日-1965年2月15日)

潘輝括(Phan Huy Quat,1965年2月16日-1965年6月8日)

阮高祺(Nguyên Cao Ky,1965年6月19日-1967年10月31日)

阮文洛(Nguyên Văn Loc,1967年10月31日-1968年5月17日)

陳文香(Trần Văn Hùóng,1968年5月28日-1969年9月1日)

陳善謙(Trần Thiện Khiêm,1969年9月1日-1975年4月4日)

阮霸勤(Nguyên Ba Can,1975年4月4日-1975年4月24日)

武文牡(Vû Văn Mau,1975年4月28日-1975年4月30日)

自由越南政府

自由越南政府的全稱為自由越南共和國臨時政府,位于美國加利福尼亞州的越南共和國流亡政府成立于1995年4月30日。2005年1月2日由越南共和國前總統阮慶當選為越南共和國臨時總統。

自由越南共和國臨時政府為準軍事及政治反共組織,于1995年4月30日由越南裔美國公民Nguyen Hoang Dan創立,總部位于美國加利福尼亞州的Garden Grove,其目的是以軍事或政治形式,去推翻越南社會主義共和國政府。

1995年阮有政當選為越南共和國流亡政府總理。現時,該政府聲稱擁有六千多名委員及10萬多名支持者,他們在越柬邊境一個秘密基地中受訓。又聲稱在亞洲、澳大利亞及歐洲聯盟共設有75家分部。雖然自稱獲得廣泛支持,但部分流亡越僑認為它並不能完全代表流亡越南僑民社團。

相關詞條

相關搜尋

其它詞條