微小按蚊

微小按蚊

微小按蚊[Anopheles (Cellia) minimus]是節肢動物門(Arthropoda)、有顎亞門(Mandibulata)、昆蟲綱(Insecta)、有翅亞綱(Pterygota)、雙翅目(Diptera)、長角亞目(Nematocera)、蚊科((Culicidae))、按蚊亞科(Anophelinae)、按蚊屬(Anopheles)的一種。屬于東洋界種類,在中國分布于北緯34°以南諸省(區)。

 • 中文學名
  微小按蚊
 • 拉丁學名
  Anopheles (Cellia) minimus
 • 節肢動物門(Arthropoda)
 • 亞門
  有顎亞門(Mandibulata)
 • 昆蟲綱(Insecta)
 • 亞綱
  有翅亞綱(Pterygota)
 • 雙翅目(Diptera)
 • 亞目
  長角亞目(Nematocera)
 • 蚊科((Culicidae))
 • 亞科
  按蚊亞科(Anophelinae)
 • 按蚊屬
 • 東洋界種類
 • 分布區域
  中國分布于北緯34°以南諸省(區)

形態特征

微小按蚊微小按蚊

微小按蚊的成蚊體較小,觸須深棕色,具3個白環。端白環與亞端白環通常接近等寬,這兩個白環之間的暗環窄,為端白環的1/2寬或窄;另1個白環較窄,位于觸須後半部,白環與暗環的寬度有很大個體變異。為暗棕色,或在頂端1/3部分的腹面有淡色斑。雌蚊盾片中部無鱗片或僅有毛狀鱗。翅前緣脈通常有5個較寬白斑,即膊白斑、分脈前白斑、分脈白斑、亞緣脈白斑和亞端白斑,但白斑也有較大的個體變異,例如有的分脈前白斑極小,僅為幾個白鱗片形成的白點。各縱脈除V6外都有緣纓白斑。足深褐色,跗節或有背端白斑或很窄的端白環。各足跗節均暗色。腹節背板淡黃、淡褐色或褐色;無鱗。雄蚊一般和雌蚊相似。觸須末端兩節膨大略向外屈,基部與腹面色暗,其餘色淡,具3個白環。幼蟲頭部,2-c和3-C毛單枝。胸毛1-2P具羽狀分枝,3-P小,不分枝。腹節Ⅲ~Ⅶ前背片特大,包圍後背片。卵甲板佔卵寬的18%-19%。

生活環境

中國海南島的微小按蚊偏好人血,但大陸地區的則人畜血液兼吸而偏向動物血液。吸血雌蚊多數留棲室內。幼蟲孳生于水質較清,水流緩慢的溪流、滲出水、溝渠等環境中。微小按蚊的季節高峰一般出現在雨季之前或雨季之後。該蚊在四川貴州等地以幼蟲越冬。

生長習性

微小按蚊是家棲蚊子的一種,午夜前後是其吸血活動的高峰時期。它們的吸血習性,因地區不同有所差異。越向南分布,吸人血的比例越大。

分布狀況

長江以南個省區都有分布,亞熱帶和熱帶地區較普遍。

相關詞條

其它詞條