北地群島

北地群島

北地群島Severnaya Zemlya(亦作Severnaja Zeml'a或Severnaia Zemlia,俄語作Северная Земля)。北冰洋沿岸俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)邊疆區所屬群島。在北冰洋喀拉(Kara)海同拉普捷夫(Laptev)海之間,隔維利基茨基(Vilkitsky)海峽與西伯利亞最北端切柳斯金(Chelyuskin)角相望。屬俄羅斯聯邦克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)邊區。由十月革命、布爾什維克、共青團員及少先隊員4個大島及70多個小島組成。面積約3.76萬平方公裏。包括4個大島(十月革命島、布爾什維克島、共青團員島和少先隊員島)和許多小島嶼。最高點位于十月革命島上,海拔965米。沿岸多岩岸和峽灣。氣候寒冷。46.5%的面積覆蓋冰川,其厚度達250米,總面積達17,500平方公裏。其餘屬北極荒漠和北極苔原帶。居民稀少,從事漁獵(海豹、海象及白鯨等)。

 • 中文名稱
  北地群島
 • 外文名稱
  Severnaya Zemlya
 • 別名
  Severnaja Zeml'a
 • 所屬地區
  俄羅斯
 • 面積
  3.76萬平方公裏
 • 氣候條件
  寒冷

概述

北地群島北地群島

北冰洋沿岸俄羅斯島群。在喀拉海同拉普捷夫海之間,隔維利基茨基海峽同泰梅爾半島相對。屬俄羅斯聯邦克拉斯諾亞爾斯克邊區。由十月革命、布爾什維克、共青團員少先隊員4個大島及許多小島組成。

簡介

北地群島北地群島

北地群島Severnaya Zemlya(亦作Severnaja Zeml'a或Severnaia Zemlia,俄語作Северная Земля)。北冰洋沿岸俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)邊疆區所屬群島。在北冰洋喀拉(Kara)海同拉普捷夫(Laptev)海之間,隔維利基茨基(Vilkitsky)海峽與西伯利亞最北端切柳斯金(Chelyuskin)角相望。屬俄羅斯聯邦克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)邊區。由十月革命、布爾什維克、共青團員及少先隊員4個大島及70多個小島組成。面積約3.76萬平方公裏。包括4個大島(十月革命島、布爾什維克島、共青團員島和少先隊員島)和許多小島嶼。最高點位于十月革命島上,海拔965米。沿岸多岩岸和峽灣。氣候寒冷。46.5%的面積覆蓋冰川,其厚度達250米,總面積達17,500平方公裏。其餘屬北極荒漠和北極苔原帶。居民稀少,從事漁獵(海豹海象白鯨等)。氣候嚴寒,冬季氣溫-30°C(-22°F),夏季0.6∼1.7°C(33∼35°F),解凍期隻有兩個半月。植被主要是地衣和低矮灌木,動物稀少。1913年俄國水文學家維利基茨基率領的探險隊到此。1933年歸入蘇聯版圖。

地理特點

面積約3.76萬平方公裏。最高點海拔965米。沿岸多岩岸和峽灣。氣候寒冷。46.5%的面積覆蓋冰川,總面積達17,500平方公裏。其餘屬北極荒漠和北極苔原帶。居民稀少,從事漁獵(海豹、海象及白鯨等)。1913年俄國水文學家維利基茨基率領的探險隊到此。

歷史

1913年俄國水文學家維利基茨基率領的探險隊到此。1933年歸入蘇聯版圖 。

相關詞條

其它詞條