保羅書信

保羅書信

保羅書信(Ἐπιστολὲς Παύλου)是保羅寫給各地主教以及來信詢問教義的人的回信,保羅書信中解釋了許多有關基督教教義的疑難問題,闡明了教理原則,是基督教的重要檔案。

 • 中文名稱
  保羅書信
 • 類別
  宗教
 • 作者
  保羅
 • 寫作年代
  公元一世紀

概述

後在第一次君士坦丁堡公會議中確認為正典而被篇入《聖經》中。

篇目

基督新教名稱 天主教名稱 希臘名

羅馬書(羅) 羅馬人書(羅) ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

哥林多前書(林前) 格林多前書(格前) ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄

哥林多後書(林後) 格林多後書(格後) ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄

加拉太書(加) 迦拉達書(迦) ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

以弗所書(弗) 厄弗所書(厄) ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

腓立比書(腓) 斐理伯書(斐) ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

歌羅西書(西) 哥羅森書(哥) ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

帖撒羅尼加前書(帖前) 得撒洛尼前書(得前) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄

帖撒羅尼加後書(帖後) 得撒洛尼後書(得後) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄

提摩太前書(提前) 弟茂德前書(弟前) ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄

提摩太後書(提後) 弟茂德後書(弟後) ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄

提多書(多) 弟鐸書(鐸) ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

腓利門書(門) 費肋孟書(費) ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

其中以弗所書、腓立比書、歌羅西書和腓利門書被認為是保羅第一次在羅馬坐監期間所寫作,故稱為監獄書信或被囚書信(Captivity Letters);而提摩太前書、提摩太後書和提多書(或會包括帖撒羅尼加前後書)的對象是教會牧者,因此亦稱為教牧書信(Pastoral Letters)。

另外,希伯來書作者不明,雖有少數古代學者認為乃保羅所著,但近代學者多不採納此說,因其寫作風格與已確認的保羅書信大不相同,故此不列入上表。

相關詞條

其它詞條